Laatste levensfase

Ook wanneer u uw laatste levensfase ingaat, is het mogelijk om in uw vertrouwde omgeving te blijven. Wanneer u in de palliatieve of terminale fase van uw leven bent gekomen, dan leert de ervaring dat het heel prettig is om in uw vertrouwde omgeving terminale zorg te ontvangen.

Terminale thuiszorg

In samenspraak met u kunnen wij afstemmen wat voor zorg er gewenst is. Dit kan variëren van terminale nachtzorg tot 24 uurs zorg. Dankzij terminale thuiszorg (ook wel palliatieve zorg genoemd) is thuis sterven mogelijk.

24 uurs thuiszorg

Terminale thuiszorg is een specialistische vorm van thuiszorg. Deskundige zorgverleners begeleiden en verzorgen u en uw naasten zodat u in alle rust in privésfeer kunt sterven. Met terminale zorg staat er 24 uur per dag een zorgverlener voor u klaar die ook steun biedt aan uw naasten: Emotionele ondersteuning, begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, en huishoudelijke taken.

Onze zorgverleners willen u zo goed mogelijk begeleiden en voor u zorgen tijdens uw ziekte en sterfte. BabZ Thuiszorg heeft privacy hoog in het vaandel en biedt palliatieve zorg op een zeer discrete wijze zodat, u en uw dierbaren in alle rust en intimiteit afscheid van elkaar kunnen nemen.

Indicatie Palliatieve terminale zorg (PTZ)

Om terminale (nacht)zorg te ontvangen, heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Met een PTZ indicatie (Palliatieve Terminale Zorg) kunt u vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) terminale thuiszorg inschakelen. Indien u een indicatie heeft voor de ZVW (Zorg Verzekerings Wet) zult u bij u zorgverzekeraar om goedkeuring moeten vragen voor de levering van terminale zorg. U kunt terminale thuiszorg ook op particuliere basis inzetten. Wij adviseren u graag over terminale thuiszorg. Doordat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn, kunnen wij in veel gevallen u binnen 24 uur zorg bieden in de thuissituatie. Mocht u terminale (nacht)zorg in PGB willen aanvragen dan is er een PTZ-indicatie nodig van uw huisarts. ​Heeft u nog geen indicatie dan gaat Babz met u bekijken wat er in uw situatie nodig is om een indicatie aan te vragen.

Intakegesprek inplannen