B.a.B. zorg

PGB hulp


Informatie met betrekking tot het persoons gebonden budget (PGB).

Persoons gebonden budget

Wanneer u heeft besloten om zorg af te nemen van B.a.B Zorg, dan gaan wij allereerst kijken of u een indicatie heeft en of deze nog voldoet aan uw zorgbehoeften. Het kan zijn dat uw situatie veranderd is en dat er meer aangepaste zorg gewenst is. Daarin is een belangrijke taak voor B.a.B Zorg weg gelegd. Wij gaan met u bekijken wat de huidige indicatie is en of er de mogelijkheid is om deze te aan te passen c.q. te verhogen. Als dat het geval is dan kan er een nieuwe indicatie worden aangevraagd of een verhoging van uw bestaande indicatie.

In beide gevallen krijgt u dan te maken met een wijkverpleegkundige die gaat beoordelen of de zorg die u wenst ook daadwerkelijk noodzakelijk is. In dat geval is het verstandig om de hulp in te schakelen van B.a.B Zorg. Wij zijn bekend in deze materie en kunnen wellicht iets beter verwoorden waarom wij denken dat deze indicatie moet worden aangevraagd of moet worden verhoogd. B.a.B Zorg zal er alles aan doen om u op een zo goed mogelijke manier hierin bij te staan, maar de beslissing en de hoogte van de indicatie ligt bij het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg). Mocht u niet akkoord gaan met de indicatie die is toegewezen door het CIZ dan kan B.a.B Zorg u helpen om te kijken of het zin heeft om een bezwaarschrift in te dienen en deze voor u te verzorgen.

PGB aanvragen

Heeft u nog helemaal geen indicatie dan gaat B.a.B Zorg met u bekijken wat er in uw situatie nodig is en wat er kan worden aangevraagd. Heeft u langdurige en intensieve zorg nodig thuis (Wlz indicatie), dan kan B.a.B. Zorg deze indicatie samen met u aanrvagen. Uw budget wordt ondergebracht bij de zorgverzekeraar (zorg uit Zvw) als het gaat om de functie verpleging en verzorging, en bij de gemeente (WMO) als het gaat om de functie huishouding en begeleiding.

Advies bij de PGB administratie

Ongetwijfeld zult u ook mensen in uw omgeving kennen die u een PGB afraden i.v.m. de administratieve zaken die erbij komen kijken. Maar ook dat hoeft geen bezwaar te vormen als u weet dat B.a.B Zorg u hierbij kan adviseren.

Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.

Wenst u nadere informatie over pgb ? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Waarom kiezen voor pgb

  • U wilt de regie houden over uw eigen leven;
  • U wilt werken met zorgverleners waarmee het klikt;
  • U wilt baas in eigen huis blijven;
  • U bepaalt op welke tijdstippen u zorg wenst.

Zorgbegeleiding

Kunt u hulp gebruiken bij uw PGB administratie of andere dagelijkse bezigheden?

Lees meer

Zorgadvies

Wilt u advies m.b.t. de mogelijkheden die er zijn om thuiszorg te ontvangen?

Lees meer

Zorgbemiddeling

Bent op zoek naar de geschikte zorgverlener met de juiste kwalificatie die bij u past?

Lees meer