B.a.B. zorg

Thuis sterven omringd door dierbaren

Recent las ik een artikel van Karen Gerbrands die zei: “iemand begeleiden die thuis wil sterven is zwaar, maar ontzettend dankbaar werk”. Mensen thuis begeleiden tijdens hun stervensproces is een wens die niet voor iedereen uit komt.
En dat is waar, dat is inderdaad een wens die niet voor iedereen uit komt en is vaak afhankelijk van allerlei factoren. Toch wil ik u graag deelgenoot maken van mijn cliënte waarbij de mogelijkheid er wèl was om thuis te sterven en hoe prachtig dit is verlopen.

Een cliënte op hoge leeftijd deed vorig jaar een beroep op ons met de vraag of er tweemaal per dag zorg geleverd zou kunnen worden. En zoals dat vaker gaat in de zorg blijkt na verloop van tijd dat er meer zorg gewenst is. Er ontstond een vast team van medewerkers die meerdere malen per dag/per week de zorg aan mevrouw kwamen verlenen. Mevrouw ervaarde het als zeer prettig dat zij steeds dezelfde zorgverleners had die haar kwamen verzorgen.

Twee weken geleden kwam er verandering in de situatie van mevrouw waardoor er terminale zorg moest worden ingezet. Samen met de dochter van mevrouw hebben wij bekeken wat er nog over was aan PGB budget. Doordat de huisarts een terminaal verklaring had afgegeven kreeg mevrouw een ophoging van haar budget zodat het voor mevrouw mogelijk was om de gehele zorg te kunnen financieren vanuit het PGB. En zo gebeurde het dat mevrouw in haar eigen vertrouwde omgeving mocht overlijden, in het bijzijn van haar haar dochter en de verpleegkundige die al zo lang bij haar werkzaam was.

De taak van de verpleegkundige is het verzorgen van de cliënt, maar ook het ondersteunen en een luisterend oor zijn voor de nabestaanden, in dit geval de dochter van mevrouw. De verpleegkundige stelde voor dat de dochter even bij haar moeder in bed kon gaan liggen. De innige band die beide met elkaar hebben zou dit nog mooier maken en zou waarschijnlijk ook de laatste keer zijn dat zij nog even met haar moeder zou kunnen knuffelen. Zo gezegd zo gedaan..

De dochter van mevrouw is na dit mooie moment naar bed gegaan en de verpleegkundige waakte over mevrouw. Toen de situatie verslechterde heeft de verpleegkundige de dochter wakker gemaakt en vrij kort daarna is mevrouw in alle rust overleden.

De verpleegkundige stelde voor om samen met dochter mevrouw te wassen en af te leggen. Ook dat was een heel mooi en bijzonder moment. Zorgvuldig werden mevrouw haar kleren uitgezocht en hielp de dochter met de verpleegkundige haar moeder te verzorgen voor haar laatste reis.

Op het moment dat wij wisten dat mevrouw niet lang meer zou leven, heb ik met de dochter gesproken over de uitvaart, en gevraagd of zij behoefte had aan iemand die haar hierin zou kunnen begeleiden met het organiseren van de crematie. Vanuit mijn netwerk heb ik contact met een uitvaart begeleidster die ik iedereen zou willen aanbevelen. Een dame die zo rustig en empathisch is en waarvan ik wist dat zij een grote steun zou zijn voor de dochter. Ik wil niets af doen aan de reguliere uitvaartverzorgers, maar deze dame geeft toch nèt iets meer een persoonlijker tintje aan de uitvaart en stemt dit volledig af naar de wensen van de cliënt en zijn/haar familieleden.

De dag van de uitvaart was er één om niet meer te vergeten. Met het gezelschap werd er plaats genomen in mooie ruimte, waar iedereen rondom de kist zat, die omgeven werd door een zee van waxinelichtjes en bloemen. Luisterend naar de muziek, een gedicht en een korte toespraak van een aanwezige deed de dochter ook nog een kort woordje. Daarbij gaf zij aan haar moeder voor eeuwig in haar hart te hebben gesloten, en vertelde zij het zo bijzonder te hebben ervaren dat de verpleegkundige haar voorstelde om bij haar moeder in bed te gaan liggen. Dit mooie moment was een teken van verbinding, en tevens van loslaten.

Dit was zo prachtig en ik voelde zoveel trots. Trots vanwege het feit dat wij met vakbekwame zorgverleners werken die hun werk uitstekend doen. Dit was een zorg met een gouden randje… Van het begin tot het eind hebben wij het met elkaar zo prachtig afgerond. Dat is waar wij het voor doen!
Mijn dank is zo groot aan al die zorgverleners die met hart en ziel de zorg verlenen. 

Het blijkt ook maar weer hoe belangrijk het is om een netwerk om je heen te hebben van mensen die van grote toegevoegde waarde zijn. Sommigen mensen kunnen die steun en hulp heel goed gebruiken en ik ben blij als ik óók daarin mijn steentje kan bijdragen.

Hartelijke groet,
Margriet Plaizier

Zorg bij borstkanker: wat is er allemaal mogelijk?

Na een behandeling tegen borstkanker in het ziekenhuis is het soms lastig om zelfstandig je eigen kracht weer te vinden, omdat je met veel vragen zit of met complicaties waarvan je niet goed weet hoe je daarmee moet omgaan. Ook niet onbelangrijk: je weet niet wat er allemaal mogelijk is aan zorg tijdens of na borstkanker.

En daar wil ik verandering in brengen!’ vertelt Margriet Plaizier, oprichtster van  B.a.B Zorg. ’Wanneer iemand lijdt of heeft geleden aan borstkanker is het belangrijk dat er passende zorg wordt aangeboden. Je zit bijvoorbeeld te worstelen met vragen over bepaalde keuzes die je moet gaan maken. Misschien vind je het prettig dat er ’s nachts iemand is voor eventuele begeleiding. Kortom: er is zorg nodig op verschillende gebieden, aangepast op de situatie.’

Borstkanker komt nog steeds bij alle leeftijden voor. Daarom is het van belang dat mensen die zorg nodig hebben dit kunnen krijgen. Het zij op basis van een indicatie of particulier. Margriet vertelt gepassioneerd verder: ’Stel, je hebt geen kinderen of partner en anderen in je omgeving hebben het druk. Dan kan het fijn zijn als er toch iemand is die je kan begeleiden naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een bestraling of chemokuur die je moet ondergaan. Juist dat stukje begeleiding is zo ontzettend belangrijk.’

Afhankelijk van de zorgvraag hebben wij diverse zorgverleners die de zorg en begeleiding kunnen geven. Het kan zijn dat je niet direct verpleegkundige zorg nodig hebt, maar juist op zoek bent naar een helpende zorg en welzijn. Welke zorgverlener er wordt ingezet, met welk niveau, is geheel afhankelijk van de zorgvraag. Ook de kinderen ophalen van school behoort tot de mogelijkheden. We zorgen er altijd voor om de juiste persoon te matchen met een cliënt. Vind je de match niet prettig? Dan zorgen we voor een andere hulpverlener.’ Margriet wil er alles aan doen om het de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken.

Vragen over de zorgverzekering komt veel voor tijdens een ziekteperiode. Kan de zorgverzekeraar een stuk vergoeden? ’Vaak weten mensen niet welke wegen ze daarin moeten bewandelen. Ik kan iemand dan begeleiden bij bijvoorbeeld het bellen met de zorgverzekeraar: we zetten de telefoon op de speaker en zo kunnen we samen het gesprek ingaan. Komt er geen vergoeding? Dan kijken we naar een andere oplossing.’

Margriet vindt een-op-een-contact heel belangrijk en daarom begeleidt ze het hele traject. ’Ik wil niet dat mensen die kampen met een ziekte aan hun lot worden overgelaten. Ik wil ze helpen op een kleinschalige en persoonlijke manier. Ik denk dat ik mij daarin onderscheid. Het zit in mijn aard om mensen te helpen. Iedere keer wanneer ik zorg heb kunnen verlenen, geeft het me een enorme drive om door te gaan. Vooral wanneer je te horen krijgt dat de
cliënt het als heel fijn heeft ervaren. Daarnaast denk ik altijd in wat er wél kan. Mijn motto is: niets is onmogelijk wat onmogelijk lijkt
.’

Weten wat Margriet voor jou kan betekenen:
070-2390105 ~ info@babzorg.nl ~ www.babzorg.nl

Thuiszorg

Niemand raakt uitgepraat over de thuiszorg. Dagelijks lezen we wel iets in de krant of op social media wat betrekking heeft op de thuiszorg. Vaak gaat het natuurlijk over geld. Hoe kunnen we zo goed en efficiënt mogelijk de zorg uitvoeren en tevens kostenbesparend bezig zijn. De vergrijzing neemt alsmaar toe en de zorg zal ook in de toekomst betaalbaar moeten blijven.


De laatste tijd kreeg de gemeente veel kritiek. De cliënt zou het somber inzien met de thuiszorg omdat er geen maatwerk zou zijn in de zorg. Cliënten die hulpmiddelen of zorg zoeken krijgen naar hun oordeel niet de best passende hulp, omdat deze niet beschikbaar of te duur zou zijn. De gemeente Den Haag heeft daar toch wel iets mee gedaan, want laatst kopte de krant dat “het stadsbestuur de obstakels weg neemt voor de hulpbehoevenden”. Wie dagbesteding zoekt of een rolstoel nodig heeft komt minder obstakels tegen. Het stadsbestuur neemt maatregelen; de ingewikkelde vragenlijst is sterk vereenvoudigd, maar schijnt nog beter te kunnen. Ook is de cliënt niet alleen maar aangewezen op het internet, maar zou men ook via de balie of per telefoon en melding kunnen doen voor zorg. Snel zorg met ‘bierviltje’ noemen ze dat bij de gemeente.

image


Hoe het ook zij; het blijft toch altijd een bureaucratisch bolwerk en als je daar niet zo goed in thuis bent dan blijft het een ingewikkelde materie waarbij de cliënt het vaak moet afleggen tegen de kostenbewuste zorgaanbieder.
B.a.B Zorg wil de cliënt daarin graag ondersteunen en begeleiden. We inventariseren wat er nodig is aan zorg en wat er aangevraagd kan worden. En als de aanvraag eenmaal is gehonoreerd dan gaan we op zoek naar de juiste zorgverleners. Zorgverleners die regelmatig terug keren, want dat is toch wel heel prettig i.p.v. iedere dag weer een nieuwe gezicht te moeten zien. Maar wij letten ook op de kosten! Dat wat er daadwerkelijk nodig is aan zorg, dat wordt gegeven. Wil de cliënt meer zorg dan is dat uiteraard mogelijk maar dan zal dat wel binnen zijn budget moeten passen.


Geheel afhankelijk van de zorgvraag wordt er gekeken of deze aangevraagd moet worden bij de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Naast dat wij al geruime tijd thuiszorg leveren aan cliënten die en PGB indicatie hebben, kunnen wij nu ook de zorg leveren op basis van Zorg in Natura (ZIN). Voor sommige cliënten is dat prettiger en hebben zij verder geen administratieve rompslomp voor wat betreft het PGB. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen te bespreken zodat de cliënt of diens familie een hele bewuste keuze kan maken van wat hij/zij wil.
Daarnaast is het prettig voor de cliënt dat wij toch vele obstakels kunnen weg nemen, door contact te zoeken met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de gemeente zodat de cliënt niet telkens zijn verhaal hoeft te doen. In verband met de wet op de privacy wordt er niet veel informatie aan derden  gegeven. Daarom telefoneren wij altijd in het bijzijn van de cliënt thuis, staat de telefoon op de speaker zodat de cliënt precies weet wat er aan de telefoon wordt gezegd. De medewerker aan de telefoon weet dan dat de cliënt toestemming geeft dat er informatie aan derden wordt verstrekt.


Wij maken nog dagelijks mee dat mensen soms niet weten waar zij recht op hebben als het gaat om aanvragen van thuiszorg. Wacht niet langer als u denkt dat u in aanmerking komt voor thuiszorg en wij helpen u graag verder !
Vele zijn u al voor gegaan en zijn blij met de hulp die zij ontvangen of hebben ontvangen.


Hartelijke groet,
Margriet Plaizier

Uit de praktijk

Twee weken geleden werd ik gebeld door de dochter van een 92 jarige cliënte die mij vertelde dat haar moeder was gevallen en haar bovenarm had gebroken. Het vervelende met een breuk in de bovenarm is dat het niet in het gips wordt gezet en dat dit met strikte rust moet overgaan. Dochter besloot in samenspraak met moeder en de huisarts, dat moeder naar een verpleeghuis zou gaan om daar te herstellen, en dat de thuiszorg dus tijdelijk zou worden afgezegd.


Ik begreep niet zo goed waarom zij deze keuze hadden gemaakt. Naar mijn idee zou opname in het verpleeghuis niet het herstel bespoedigen, en van echt revalideren is ook geen sprake omdat de arm met rust moet genezen. In dat geval ben je naar mijn mening met extra hulp toch beter af als je thuis kunt blijven. De dochter van mevrouw had hier niet zo bij stil gestaan, maar toen zij het besprak met haar moeder was mevrouw toch eigenlijk wel heel erg blij dat zij thuis kon blijven in haar eigen vertrouwde omgeving met extra zorg.


De volgende dag ben ik bij mevrouw langs gegaan en samen met de dochter hebben we bekeken of er nog ruimte was in het PGB om extra zorg in te kopen. Dat bleek dus het geval, en de zorgverleners die daar al geruime tijd werken, en waar mevrouw erg aan gehecht is, waren dan ook bereid om extra te komen.


Mevrouw had in de begin dagen nog erg veel pijn en kreeg dan ook extra pijnmedicatie. Ook het lopen ging erg moeizaam i.v.m. de pijnlijke knie die mevrouw door de val had opgelopen. Gelukkig gaat het nu iedere dag wat beter met haar en wordt zij goed verzorgd. Natuurlijk zou zij willen dat het herstel wat sneller zou gaan, en dat lijdt wel eens tot frustratie. Maar anderzijds is mevrouw zo blij dat zij in haar eigen huis, vanuit haar comfortabele sta-op stoel de voetbal programma’s kan zien, waar zij zo van houdt, en de liefdevolle verzorging krijgt die zij nodig heeft.

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier

Terminale Zorg

Terminale thuiszorg is een speciale vorm van thuiszorg. Door thuiszorg in de laatste levensfase is thuis sterven steeds vaker mogelijk. Deskundige zorgverleners begeleiden de cliënt en de familie zorgvuldig zodat hij of zij in alle rust kan sterven.

Enige tijd geleden, op vrijdagavond, werden wij gebeld met het verzoek of nog in datzelfde weekend terminale zorg kon worden ingezet. Ik maakte een afspraak voor de volgende ochtend om de cliënt te bezoeken en om zijn wensen t.a.v. de zorg te bespreken. Na mijn bezoek ging ik direct aan de slag om de juiste zorgverlener(s) te benaderen en zo kon deze cliënt op zondag de zorg ontvangen zoals hij en zijn familie dit graag wenste.

Hoe mooi kan het zijn, wanneer iemand zijn laatste levensfase ingaat, dat hij/zij in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Eventuele aanpassingen zoals een hoog/laag bed, een anti- decubitus matras, postoel en overige hulpmiddelen zijn allemaal te huur en zijn dezelfde dag nog leverbaar. Dit allemaal om het voor de cliënt zo comfortabel mogelijk te maken. Ook de huisarts speelt hierin een  hele belangrijke rol. Goede communicatie tussen zorgverlener en huisarts is dan ook van essentieel belang

Thuis sterven is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor de familie die hem of haar verzorgt. Maar wat is het dan prettig om dan de hele dag een zorgverlener in je nabijheid te hebben die de cliënt kan verzorgen en die tevens een steun kan zijn voor zijn/haar familie, vrienden en kennissen. Die nét op het juiste moment dat glaasje water aan reikt, of dat zakdoekje of misschien wel even die schouder. Maar die ook weet wanneer hij/zij even afstand moet nemen omdat de cliënt recht heeft op zijn privacy en in alle rust afscheid moet kunnen nemen van zijn dierbaren.

Voor terminale thuiszorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Met een PTZ indicatie ( Palliatieve Terminale Zorg)  kunt u vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg ) terminale thuiszorg inschakelen. U kunt ook terminale thuiszorg op particuliere basis inzetten. Wij adviseren u graag over terminale thuiszorg. Doordat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn kunt u ons dus altijd bellen en kunnen wij binnen 24 uur zorg bieden in de thuissituatie.

Mocht u terminale zorg willen aanvragen en u wenst een indicatie ? Dan kan er een PTZ-indicatie ( Palliatieve Terminale Zorg) worden aangevraagd. Deze  indicatie is bedoeld om mensen met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase die zorg te kunnen bieden die de patiënt en zijn directe omgeving zoveel mogelijk ontlast. Uitgangspunt hierbij is dat mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden in hun eigen omgeving en in de kring van hun naasten en dierbaren moeten kunnen overlijden, voor zover mogelijk en verantwoord.

Wanneer krijgt iemand een indicatie voor palliatief terminale zorg?

Een indicatie voor PTZ wordt afgegeven door het CIZ als de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de patiënt nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Omdat feitelijk die laatste levensfase ook langer dan drie maanden kan duren, wordt door het CIZ een PTZ indicatie met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven. De patiënt mag dus een jaar gebruik maken van de indicatie en de daaraan gekoppelde uren.  B.a.B Zorg kan u hierin dan ook begeleiden en de aanvraag voor u regelen. Tevens kunnen wij dan ook de juiste zorgverleners voor u  inzetten. Mocht u meer informatie wensen of wilt u terminale zorg aanvragen ? U kunt ons altijd bellen.!

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier

Onze staatssecretaris en de zorg

Vele van u zullen vandaag  de voorpagina van het AD hebben gelezen waarin journalist, Hugo Borst een brief schrijft aan staatssecretaris van Rijn van volksgezondheid. Allemaal vanwege het feit dat er een aantal verpleeghuizen op de zwarte lijst staan en ondermaats presteren. Door het weg bezuinigen van goed personeel en door allerlei opgelegde administratieve handelingen komt men amper nog aan verzorgen toe. Althans de tijd die men daarvoor heeft is steeds minder, met alle gevolgen van dien.

Je zult juist nu op het moment zijn gekomen dat je aan het overwegen bent wat te doen ? Kies ik voor de zorg in het verpleeghuis of kies ik ervoor om met zorg thuis te blijven wonen ? Je zou denken dat die keuze dan snel is gemaakt als je hoort wat er zich allemaal afspeelt in sommige huizen. Dat de kosten voor de zorg jaarlijks alleen maar toenemen en dat er op de zorg bezuinigd moet worden, dat willen we allemaal wel begrijpen, maar de wijze waarop is om te huilen en daar worden de ouderen in diverse verpleeghuizen de dupe van. Hugo Borst zegt : “verzorgers hebben één talent: ze kunnen magistraal zorgen. Laat ze dat dan doen”.

B.a.B Zorg heeft een groot aantal zorgverleners in haar bestand, en inderdaad deze zorgverleners kunnen allemaal magistraal zorgen. Ze zijn gemotiveerd, deskundig en zijn er voor u!. Zij luisteren naar uw wensen en “geen tijd” komt in hun woordenboek niet voor. Die tijd is er juist wél omdat er één op één zorg wordt gegeven. Dat maakt het zo fijn om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met zorg zoals u dat wenst.

Het is te hopen dat door deze open brief van Hugo Borst, de ogen worden geopend van onze staatssecretaris, maar ik betwijfel het. Veranderingen gaan allemaal niet zo snel in de politiek. Het is in mijn geval heel makkelijk om voor eigen parochie te spreken, maar het advies wat ik u zou willen meegeven is toch om een hele goede overweging te maken, en te kijken wat de mogelijkheden zijn om in uw vertrouwde omgeving de zorg te ontvangen. Ook al zou uw huis niet helemaal geschikt zijn, en moeten er aanpassingen in huis plaats vinden, via de WMO kunt u in aanmerking komen voor aanpassingen in uw woning. Dat zou dus geen belemmering hoeven te vormen om de zorg thuis te ontvangen.

Er is absoluut meer mogelijk dan u denkt ! De afgelopen weken heb ik weer mooie en ontroerende dingen mee gemaakt; cliënten die dachten dat zij niet in aanmerking kwamen voor thuiszorg, maar het tegendeel bleek waar. Met professionele zorg en eventuele mantelzorg komen we al heel ver.

Laten we vooral denken in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Er is namelijk meer mogelijk dan u denkt. Overigens is staatssecretaris van Rijn een voorstander om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dus als u nog twijfelt, of u heeft duidelijk de keuze gemaakt om thuis te blijven wonen met behulp van thuiszorg, dan kom ik graag geheel vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

Niets is onmogelijk wat onmogelijk lijkt !

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier

Dementie

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. Steeds meer mensen krijgen hiermee te maken. De bekendste en meest voorkomende vorm van dementie – meer dan 50-60% van het totale aantal gevallen – is de ziekte van Alzheimer. A. Alzheimer, de ontdekker van deze ziekte, was een Duitse neuroloog die leefde van 1864 tot 1915. De precieze oorzaak van deze ziekte is nog steeds niet bekend. Gedacht wordt aan een stofwisselingsstoornis in de hersenen. Bepaalde delen van de hersenen gaan minder functioneren of functioneren helemaal niet meer.Een groot aantal van hen wordt thuis verzorgd door partner, familie of vrijwilligers (mantelzorgers)

We spreken van dementie wanneer ouderen niet alleen moeite hebben met onthouden, maar zij ook niet meer weten welke dag het is, verward  zijn, moeite hebben bij de voorheen zo eenvoudige dingen als klok kijken, rekenen, boodschappen doen etc. In grote lijnen is dementie in drie fasen in te delen:

  • Lichte dementie: Voor buitenstaanders valt nauwelijks iets op. Een gesprek is nog goed mogelijk als niet teveel gevraagd wordt naar ‘vandaag’ en ‘gisteren’. De ouderen in kwestie accepteren het wanneer zij verbeterd worden.
  • Matige dementie:  Het geheugen is slechter geworden evenals het vermogen te denken, rekenen, klokkijken, soms ook lezen. Doordat de ouderen vergeten wat even tevoren gebeurde, lukken lezen en tv kijken vaak niet meer. Wanneer zij verbeterd worden, leidt dit meestal tot verdriet of verontwaardiging. Een gesprek is nog slechts beperkt mogelijk. Over bekende gegevens van vroeger is nog wel te praten maar alles wat zich in het heden afspeelt is men snel weer vergeten.
  • Ernstige dementie: Het geheugen is heel slecht, namen van kinderen worden vergeten evenals de kennis van wat op school geleerd is. Ook nu is nog wel contact mogelijk, al is dit per persoon verschillend.

Wanneer een geriater heeft vastgesteld dat er sprake is van dementie dan brengt dit vaak een grote schok teweeg omdat niemand weet hoe het proces zal verlopen. Wanneer iemand, en zeker in het begin merkt dat hij/zij geestelijk achteruit gaat dan geeft dit vaak spanningen en conflicten. Ook gelet op het feit dat iemand nog heel goed beseft wat er aan de hand is. Het is dan ook heel begrijpelijk als dit besef spanningen en conflicten tot gevolg heeft. Een belangrijk gevoel dat naar boven komt is angst. Angst omdat men niet precies meer weet waar hij is, omdat men weet dat men dingen vergeet, omdat men de greep op zijn omgeving verliest, omdat men voelt dat men er geen controle meer over heeft, omdat men uiteindelijk zichzelf verliest. Om zekerheid te creëren vraagt hij/zij bijvoorbeeld voortdurend hoe laat het is, waar zijn geld is, enz

Zorgen voor mensen met dementie vraagt een speciale houding, kennis en vaardigheid. Soms kan de zorg voor de partner, familie of mantelzorger teveel worden en dan is het goed om te kijken wat er nog meer voor  mogelijkheden zijn. Misschien bied 1 à 2 keer dagbehandeling in de week al uitkomst, maar misschien moet er ook thuiszorg ingezet worden. Opname in een verpleeghuis is niet (direct) noodzakelijk als men goed wordt geïnformeerd van wat de mogelijkheden zijn om thuiszorg te ontvangen.  B.a.B Zorg wil u daar dan ook graag mee van dienst zijn zodat u nog lang en prettig in uw eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen! Niets is onmogelijk wat onmogelijk lijkt !

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier

Wat is een mantelzorger ?

Een mantelzorger is iemand die, niet beroepsmatig, langdurige zorg verleent aan een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste.

De mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mantelzorgers zijn dan ook van grote waarde en kunnen het voor de hulpbehoevenden nét wat makkelijker en comfortabeler maken. Naarmate u ouder wordt zijn zaken die voorheen zo vanzelfsprekend waren ineens niet meer vanzelfsprekend. U ervaart belemmeringen in uw dagelijks leven, maar door de hulp van de mantelzorger kunt u nog heerlijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen en kunt u waar nodig een beroep op hen doen.  Ik kom ook bij cliënten waarbij de zorgvraag toegenomen is, en daardoor meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de mantelzorger. Dit kan soms lijden tot overbelasting van de mantelzorger.

Mantelzorgers trekken zelden aan de bel voor hulp en ondersteuning. Ze zoeken niet snel hulp, vaak omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze het best zelf kunnen helpen. Soms houdt de hulpbehoevende naaste ook hulp tegen, omdat hij of zij geen vreemden in huis wil hebben. Bovendien is er bij sommige de angst dat beroepskrachten de regie overnemen.

Toch kan het dan zinvol zijn om de gevraagde zorg goed in kaart te brengen en wellicht is het dan mogelijk om een indicatie aan te vragen. Het is absoluut niet het geval dat beroepskrachten de regie gaan overnemen, maar zij zullen er wel alles aan doen om u in uw vertrouwde omgeving te laten blijven wonen én om de mantelzorger wat te ontlasten. In samenspraak met u wordt er dan overlegd wat de taken worden van de professional en hoe de mantelzorger dit verder kan aanvullen.

Respijtzorg

Om de mantelzorger te ontlasten, kunt u ook vervangende zorg aanvragen. Dat wordt ook wel respijtzorg genoemd. Professionals kunnen dan (een deel van) de zorg overnemen. U kunt bij uw gemeente informeren welke mogelijkheden er zijn.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waarin betaald parkeren geldt? Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen uw mantelzorgers bij u parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, verwijs ik u graag naar de site van de gemeente Den Haag onder de rubriek Vergunningen- parkeervergunning voor mantelzorgers.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen en kunnen wij u verder helpen.

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier

PGB, WMO, WLZ. Snapt u het allemaal nog?

Vorige week was ik bij een cliënte die vanwege haar handicap al geruime tijd zorg nodig heeft. Zij wilde graag gebruik maken van mijn expertise met betrekking tot alle veranderingen en correspondentie welke zij ontving over haar PGB. Mevrouw werd overladen met brieven van het Zorgkantoor, het CAK en andere instanties. Er was voor haar dan ook niet meer uit te komen. Belangrijk is wel om daar direct mee aan de slag te gaan want haar indicatie zou zomaar gestopt kunnen worden als je geen gehoor geeft aan de brieven die telkens maar weer op je deurmat vallen en waarvan je misschien denkt dat het allemaal al geregeld is.

Wat bleek: mevrouw haar indicatie is in april 2015 over gegaan naar de WLZ ( Wet Langdurige Zorg) in sommige gevallen is het mogelijk dat de functie begeleiding en huishouding onder de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente vallen, maar voor anderen is dat niet het geval en valt alles onder de WLZ.

Mevrouw ontving een nota van het CAK ( Centraal Administratie Kantoor ) Voor haar eigen bijdrage welke zij maandelijks moet betalen. Uit een brief van het Zorgkantoor bleek dat mevrouw haar indicatie voor de huishouding was gestopt per 1 april 2015, dus dan zou het niet kloppen dat je een nota krijgt voor je eigen bijdrage?. Ik begon te bellen met de WMO en vertelde hoe het nou kon dat mevrouw geen huishouding had van de gemeente en toch een eigen bijdrage moest betalen ? Men ging het nakijken en vertelde mij dat mevrouw tóch een indicatie had van de WMO, dus dat de nota van het CAK correct was. Vervolgens belde ik met het CAK die mij precies hetzelfde vertelde want mevrouw had huishouding vanuit de WMO, zo had het CAK het door gekregen, dus het klopte volgens de dame aan de telefoon. Ik was er toch niet helemaal gerust op, dus belde ik met het Zorgkantoor; zij vertelde mij dat alle functies, dus óók de functie huishouding en begeleiding, onder de WLZ vallen en dat het dus niet correct was dat mevrouw een nota van het CAK had ontvangen.

Vervolgens wéér gebeld met de WMO en die begrepen er niets van, maar namen aan van wat ik hen vertelde en gingen het aanpassen in hun systeem. Toen weer gebeld met het CAK en ook daar het verhaal weer uitgelegd. Advies: laat mevrouw maar een brief naar ons schrijven, waarin zij vermeld dat zij ten onrechte vanaf april 2015 een eigen bijdrage heeft betaald voor de huishouding, en dat de huishouding van mevrouw niet onder de WMO valt, maar onder de WLZ.  Daarop heb ik direct met cliënte de brief gemaakt voor het CAK met het verzoek tot terug storting van wat mevrouw heeft betaald vanaf 1 april 2015 aan eigen bijdrage.

Als u bovenstaande leest ziet u bijna door de bomen het bos niet meer. Al die afkortingen en al die instanties waar moet je zijn en wie verteld hoe het nu écht zit? We kunnen het de medewerkers van de diverse instanties dan ook niet kwalijk nemen, want met alle veranderingen die onze staatssecretaris heeft door gevoerd in de zorg wordt het er zeker niet eenvoudiger op.  Laat staan voor u als PGB houder. En als u niet goed op de hoogte bent met deze materie dan is het soms om radeloos van te worden.

Maar….. laat u niet ontmoedigen ! Er zijn een paar uurtjes werk voor nodig om het allemaal uit te zoeken en te regelen, maar dan is het ook klaar. In verband met de wet op de privacy wordt er aan derden geen informatie verstrekt. Daarom gaat de telefoon op de speaker en zeg ik tegen de dame of heer aan de telefoon, dat cliënte naast mij zit en mee luistert met het gesprek en zij tevens toestemming geeft dat ik het telefoongesprek voer. Zo ontstaan er ook geen verwarringen en is cliënte exact op de hoogte van wat er is besproken.

Ondervind u problemen met uw indicatie in PGB? Of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op.

Wij helpen u graag!

Hartelijke groet,

Margriet Plaizier